HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/1:      A kereszténységben, hisszük   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 5. o.;

 

Szöveg:

Sík Sándortól (Kisdi alapján)

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Kezdetre

             A kereszténységben

             Hisszük, valljuk régen,

             Hogy az Isten minekünk

             Véghetetlen kegyességében

             Ígérte a Megváltót

             Vigasztalásképpen.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a mennyben!

             Öröm, áldás zengjen,

             Mert az Isten kegyes volt

             És azonnal nagy elestünkben

             Megkönyörült mirajtunk

             Paradicsomkertben.

3.           Hiszekegyre

             Tudjuk, valljuk régen:

             Az idôk teljében

             Gábor angyal küldeték

             Az Istennek követeképen

             S megtestesült az Ige

             Mária méhében.

4.           Felajánlásra

             Isten jóságának,

             Irgalmasságának,

             Ki mindenkor kegyelmez

             A halandók gyarlóságának:

             Felajánljuk magunkat

             Jóságos Atyánknak.

5.           Szent, szent-re

             Az örök Atyának,

             Egyszülött Fiának,

             S a Szentlélek Istennek,

             Árva lelkünk nagy Vigaszának:

             Dícséret és dicsôség

             A Szentháromságnak.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: a Nádor-kódexben (1508.) hibás és nehezen olvasható lejegyzéssel (jól elfogadható megfejtés Szabolcsi B. Magyar Zenetörténetében 9.o.). Továbbá Cantionale XVII. 5. o. L. még Bäumker I. 252. o. Ennek alapján kötöttük össze ívvel a 4. és az utolsó üt. 2-2 hangját.