HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/10:     Mária, szűz virág

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

lásd SZVU/185

 

Szöveg:

Mentes Mihálytól

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Mária, szűz virág,

             Jeruzsálem templomában

             Hány éjszakát sír át

             Égbe szálló szent imában:

             ,,Könyörülj népeden,

             Könyörülj, Istenünk.

             Küldd el a Messiást,

             Küldd el nekünk.

             Ó, ne hagyd népedet

             A gonosznak hatalmában.''

2.           Hallja a bús imát

             A nagy Isten égi trónján.

             Keresve siklik át

             Pillantása bércen, rónán.

             Mindenütt zokogás,

             Epedô fájdalom;

             A lélek vágya sír

             Minden dalon.

             S az örök Ige szól:

             ,,Adósságuk én lerónám.''

3.           Jaj, a bűn tengere

             Elárad az egész földön.

             A szentség Istene

             Hová lépjen, hová jöjjön?!

             Mária liliom,

             Szeplôtlen, szűz, fehér.

             Jön az Úr, jön a Szent:

             Szívébe tér.

             Ó áldott tisztaság!

             Nyílik már a lelki börtön.

4.           Mária, szűz virág,

             Isten anyja, liliomszál,

             Kér egész nagy világ,

             Értünk most is imádkozzál:

             ,,Könyörülj népeden,

             Könyörülj, Istenünk.

             Küldd el szent Fiadat,

             Küldd el nekünk.''

             Mária, ha te kérsz,

             Bűnös földre irgalom száll.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©