HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/100:    Ó Szentlélek Úristenünk[1]

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 39. o

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól, kissé javítva

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó Szentlélek Úristenünk,

             Szállj szívünkbe, esedezünk.

             Árassza el szent kegyed

             S malasztod a lelkeket.

             Árassza el szent kegyed

             S malasztod a lelkeket.

2.           A mennyekbôl téged nyertünk,

             Hogy vigasztald sebzett lelkünk.

             Engedd neved áldanunk,

             Lángunk, kútunk, balzsamunk.

             Engedd neved áldanunk,

             Lángunk, kútunk, balzsamunk.

3.           Kit javadért folyton áldunk,

             Mint ujját az Úr jobbjának,

             Atya küldte nagy javunk,

             Zengô ajkon szép szavunk.

             Atya küldte nagy javunk,

             Zengô ajkon szép szavunk.

4.           Szeretettel töltsd szívünket,

             Lobbantsd fényre érzékünket,

             Hogy a testi vágy ellen

             Segítséged vértezzen.

             Hogy a testi vágy ellen

             Segítséged vértezzen.

5.           Teáltalad higgyük, engedd,

             Az Úristent, ki teremtett,

             S Fiát, ki meghalt értünk,

             És téged, míg tart éltünk.

             S Fiát, ki meghalt értünk,

             És téged, míg tart éltünk.

6.           Légyen hála az Atyának,

             S föltámadott szent Fiának,

             S a Szentlélekistennek,

             Ki élete mindennek.

             S a Szentlélekistennek,

             Ki élete mindennek.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variáns: Náray: 1695. 81. o. L. még Zahn 3584. a).