HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/101:    Szállj ránk, életadó Lélek   (A Szentlélek hét ajándékáról)[1]

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 159. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Szállj le, igaz Bölcsesség!

             Szívem veled elteljék.

             Botló léptem elôtt gyúlj fel,

             Múlhatatlan fényesség.

             Háznépedre jer le,

             Bölcsesség Lelke!

2.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Szállj le közénk, Értelem!

             Add a hitet értenem.

             Engedd Anyaszentegyházad

             Érverését érzenem.

             Háznépedre jer le,

             Értelem Lelke!

3.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Jótanácsnak Szentlelke!

             Égesd be a lelkekbe:

             Isten akaratán járjunk,

             Ez az élet értelme.

             Háznépedre jer le,

             Jótanács Lelke!

4.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Áraszd reánk szent Erôd,

             Járj át csontot és velôt,

             Végig állhatatossággal

             Acélozd a küzködôt.

             Háznépedre jel le,

             Erôsség Lelke!

5.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Ó Tudomány, ihless meg!

             Egy tudományt ismerjek,

             Egyet, azt, ami szükséges:

             Igazságát Istennek.

             Háznépedre jer le,

             Tudomány Lelke!

6.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Jámborságnak Lelke, jöjj,

             Keneteddel megjelölj.

             Járj át egyszerűségeddel,

             Alakíts át legbelöl.

             Háznépedre jer le,

             Jámborság Lelke!

7.           Szállj ránk, életadó Lélek,

             Üdvös Istenfélelem.

             Tedd imává életem.

             Szent, szent, szent az örök Isten,

             S aki övé: szent legyen!

             Háznépedre jer le,

             Áhitat Lelke!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi ,,Régi Ének''-nek írja. Az eredetiben szerintünk hibásan 3/1-nek jelzett üt. beosztást a rokon ,,Jer dicsírjük'' kezdetű ének (Kisdi 19., itt 216. o.) ritmizálása nyomán párosméretűvé tettük. Az egyes hangok értéke így -- két helyet leszámítva -- teljesen fedi az eredetit. Az 5. és 8. üt.-ben az eredetileg 4-4 hangot összefogó ligatúra-vonalat kétszer 2 hangot átfogó kötésekre bontottuk fel. Rokonsag: Bozóki 1797. 129. o.