HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/102:    Szentlélek Isten, szállj reánk

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/191

 

Szöveg:

(Veni Creator Spiritus) Fojtényi Kászon fordítása

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Szentlélek Isten, szállj reánk,

             Elmét derítô tiszta láng,

             Öntsd lelkeinkbe, melyeket

             Megszenteltél, kegyelmedet.

2.           Kit Isten, mint vigasztalót

             Nekünk ajándokul adott,

             Minden javak kútfeje,

             Lelkünk világa s élete.

3.           Te hét ajándok Istene,

             Az Úr hatalmas jobbkeze,

             Te, kit nekünk ígért Atya,

             Nyelvünk kenetdús szózata.

4.           Érzékeinkre fényt deríts,

             Kebelt erényre fölhevíts,

             Testünk erôtlenségeit

             Védjék magas kegyelmeid.

5.           Kísértetekben el ne hagyj,

             Szívünkbe békességet adj,

             Légy utainkban fôvezér,

             Ne érje népedet veszély.

6.           Ó adjad ismernünk Atyát,

             És egyszülötte szent Fiát,

             S téged, ki tôlük származol,

             Valljon, mi ég- s földön honol.

7.           Legyen dicsôség, ó Atyánk,

             Neked, s kitôl megváltatánk,

             Fiadnak, a Vígasztalót

             Áldván veled, mint egy valót.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©