HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/103:    Téged kérünk, Atyaisten[1]

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 85. o

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 85. o, kissé javítva

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Téged kérünk, Atyaisten,

             Segíts, bennünk erô nincsen!

             Küldj Szentlelket, ki bennünket

             Vígasztaljon, ébresszen!

2.           Bús éltünkben ellankadtunk,

             Megtörôdtünk, elfáradtunk.

             Jöjj el, keltô kedves szellô,

             Újíts, kik elbágyadtunk.

3.           Apostolok bölcs mestere,

             Mártíroknak nagy ereje!

             Ó Szentlélek, míg itt élek,

             Segíts, taníts mindenre!

4.           Esô nélkül föld is szárad,

             Szívem is úgy sorvad, bágyad,

             Ha felülrôl, Szentlélektôl,

             Kegyelem rá nem árad.

5.           Lélek nélkül test nem élhet,

             Lelket így öl meg a vétek,

             Hogyha távol malasztjával

             Az éltetô Szentlélek.

6.           Testnek gonosz kívánsága,

             Világ, ördög csalárdsága

             Mind elborít, jöjj hát, segíts,

             Árva lelkem istápja.

7.           Jöjj el égi fényességgel,

             Boldogságra elvezérelj!

             Én Istenem, én szerelmem,

             Temagadhoz felemelj!

8.           Ó mily könnyű, vidám, boldog

             Lészen földön minden dolgod,

             Ha kegyelmét, szent szerelmét

             Tiszta szívben megtartod.

9.           Örülj lelkem, Istent áldjad,

             És szent nevét magasztaljad.

             Ôt kövessed, ôt szeressed,

             Ôt dicsérjed, imádjad!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2. -- eredetileg ,,g'' -- hang helyett ,,e''-t írtunk. Rokonság: Zahn 1347. és 3367. sz.-mal.