HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/104:    Kiben élünk

 

Ünnepkör:

 

Szentháromság vasárnapja

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/168

 

Szöveg:

Kovács:Énekeskönyv (1842.) II. 7. o. javítva és egy henye versszak elhagyva

Használat:

 

Máskor is énekelhetô (reggeli énekként, kismisén, kimenôre, stb.).

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kiben élünk, mozgunk s vagyunk,

             Ó teljes Szentháromság!

             Minden kincsünk és jutalmunk,

             Véghetetlen nagy jóság!

             Add nekünk békédet,

             Árassz ránk bôséget,

             Lelkünknek üdvösséget.

2.           Dicsôség a szent Atyának,

             Ki semmibôl teremtett,

             Dicsôség ô egy Fiának,

             Ki vérével megmentett,

             Kettôtôl származó

             Szentlélek Istennek,

             Háromságban Egységnek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©