HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/105:    Szentháromságnak életem, halálom[1]

 

Ünnepkör:

 

Szentháromság vasárnapja

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 183. o.

 

Szöveg:

Fojtényi Kászontól, kissé javítva

Használat:

 

Máskor is énekelhetô (reggeli énekként, kismisén, kimenôre, stb.).

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szentháromságnak életem, halálom,

             S testemmel együtt lelkemet ajánlom.

             Tégedet imádlak,

             Mindörökkön áldlak:

             Oszthatatlan Istenség,

             Háromságban egy Fölség.

2.           Méltó dícséret légyen az Atyának,

             Kit vall a föld és vall az ég urának.

             Szüntelen dícsérünk,

             Érted ég mi szívünk:

             Oszthatatlan Istenség,

             Háromságban egy Fölség.

3.           Az Istenember áldassék mitôlünk,

             Akinek hulló vére által élünk,

             Mert csak érte juttat

             Testi, lelki jókat,

             Oszthatatlan Istenség,

             Háromságban egy Fölség.

4.           Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat,

             Hozzá emelvén szívünket, szavunkat.

             Adja kegyelmét,

             Lángoló szerelmét,

             Oszthatatlan Istenség,

             Háromságban egy Fölség.

5.           Az Atyaistent s Fiút egyetemben

             S Szentlelket áldom teljes életemben.

             Döghalált, éhséget,

             Űzz el, ellenséget,

             Oszthatatlan Istenség,

             Háromságban egy Fölség.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredeti páratlan ritmus helyett párosat alkalmaztunk. A 14. üt. elsô hangjához tapasztott ,,c''-t elhagytuk. Az ének 2. fele a ,,Szent vagy, Uram''-nak minálunk -- tudtunkkal -- a legrégibb lejegyzésben található dallama. Ôsibb forma: Dôr 1763. 140. o. Variáns: Gimes1844. 247. o.