HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/106:    Ó, ki ez oltáron   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Úrnapja

Forrás:

Dallam:

Bogisich: Ôseink Buzgósága (1888.) 100. o

 

Szöveg:

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676.) 283. o., a mise részeihez alkalmazva és kissé javítva

Használat:

 

Mint az Oltáriszentségrôl szóló dal, máskor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt,

             A tiszta ostyának fehérsége alatt,

             Fölséges Úristen, el vagy rejtezkedve

             Csodálatosképen!

2.           Dicsôítésre

             Testi szemeimmel noha nem láthatlak,

             De mindazonáltal igazán imádlak,

             Téged Teremtômnek, Istenemnek vallak,

             Dícsérlek és áldlak.

3.           Evangéliumra

             E csodát az Írás sokképen mutatja,

             Ezt Melkizedeknek jelzi áldozatja,

             Ötezer embernek osztott kenyerekben

             Jézus elénk adja.

4.           Hiszekegyre

             Ezt az áldott testet, melyet itt imádunk,

             Ezt az áldott szent vért, melynek térdet hajtunk,

             Te szavadra, Jézus, erôs hittel valljuk,

             Könyörülj meg rajtunk!

5.           Felajánlásra

             Drága sebeidbe vétkeimet rejtem,

             Harmatozó véred mossa meg a lelkem:

             Ez a szent áldozat, mit most felajánlunk,

             Fehérre mos engem.

6.           Szent, szent-re

             Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok,

             Emlékezzél rólam, latorral kiáltok.

             Könyörülj meg rajtam! Dáviddal így dallok,

             Szent, szent, szentnek vallak!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©