HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/107:    Dícsérd Sion Üdvözítôd

 

Ünnepkör:

 

Úrnapja

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 393. o. és a korális sequentia (Lauda Sion) dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Az eredeti latin szöveg 6 szakasszal hosszabb. Ez utóbbiak azonban a megváltozott versszerkezet miatt a fenti dallamra nem énekelhetôk. Mint az Oltáriszentségrôl szóló dal, máskor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Dícsérd Sion Üdvözítôd,

             Jó pásztorod, hű segítôd,

             Áldja hangos éneked.

2.           Himnuszt mondj egész szíveddel,

             Szóddal úgy sem érheted el,

             Méltón nem dícsérheted.

3.           Nagy dologról szól az ének:

             Élet élô kútfejének,

             A Kenyérnek hódolunk.

4.           Estelén a búcsútornak,

             A tizenkét apostolnak

             Mit kiosztott Krisztusunk.

5.           Hangosan hát fönnesengjen,

             Ujjongjon és égre csengjen

             Zengô lelkünk hangja ma.

6.           Mert mit ajkunk most magasztal:

             Amaz ünnep, amaz asztal,

             Amaz elsô lakoma.

7.           Ott új Húsvét napja támadt,

             Új kötése új királynak,

             Régi Húsvét bételett.

8.           Új világtól fut az óság,

             Árnyat oszlat új valóság,

             Fényesség űz éjfelet.

9.           S amit ott tett önkezével:

             Emlékére nyílt igével

             Hagyta Krisztus végzenünk.

10.          Szent igéktôl megoktatva

             Üdvösséges áldozatra

             Kenyeret s bort szentelünk.

11.          Ágazatja szent hitünknek:

             Testté-vérré lényegülnek,

             Bor s kenyér mi volt elôbb.

12.          Régi rend itt újnak enged,

             Szárnya lankad észnek, szemnek,

             Élô hitbôl végy erôt.

13.          Színében bor és kenyérnek

             (Jel csak ez, de más a lényeg!)

             Drága nagy jók rejlenek.

14.          Vér bár a bor, test az étel,

             Egy is Krisztus, semmi kétely!

             Két szín ôt nem osztja meg.

15.          Aki veszi, meg nem osztja,

             Meg nem töri, nem szakasztja,

             Mindenek épen veszik.

16.          Veszi egy és ezrek vészik,

             S mind egyenlôn kapja részit,

             Mégis: nem fogyatkozik.

17.          Veszi jó és veszi vétkes,

             Ám gyümölcse vajmi kétes:

             Élet vagy elkárhozás.

18.          Rossznak átok, üdv a jóknak;

             Lásd az együtt áldozóknak

             Végük milyen szörnyű más!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©