HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/108:    Mondj éneket[1]

 

Ünnepkör:

 

Úrnapja

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 99. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 99. o, kissé javítva

Használat:

 

Mint az Oltáriszentségrôl szóló dal, máskor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mondj éneket, zengô nyelvem,

             Szentséges Úr testének,

             Adj hálákat, buzgó lelkem,

             Drágalátos vérének.

             Töredelmes buzgó szívvel

             Hajtsd meg néki térdedet,

             Mint Uradnak, Istenednek,

             Mondj neki szép éneket.

2.           Vajha, édes jó Jézusom,

             Oly érdemes lehetnék,

             Hogy tenéked, én Krisztusom,

             Méltán énekelhetnék.

             De jól érzem vétkeimet,

             S tôled értük rettegek,

             Mert a világ, test és ördög

             Szüntelenül gyötrenek.

3.           Ó megváltó jó Jézusom,

             Mennyei szent orvosom,

             Téged féllek, de remélek

             Benned, kegyes Krisztusom,

             Hogy befogadsz kegyelmedbe,

             Hisz nem az igazakért

             Jöttél hozzánk e Szentségbe,

             Hanem a bűnösökért.

4.           Alázatos, megtört szívvel

             Térdem néked meghajtom,

             Jelenléted ez oltáron

             Igaz hittel megvallom.

             Drága tested, piros véred

             E színekben imádom,

             Élô igaz Istenséged

             Szüntelen magasztalom.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul még a Gimes 1844. 172. o.-án. Rokonság: Édes Jézus, én szerelmem (SZVU/144).