HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/109:    Áldjad, ember, e nagy Jódat[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 59., 70., 133., 163., 180. o. és Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 191. és II. 68. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Szentmihályi Mihály:Énekeskönyvébôl (1798.) Tárkányi átdolgozása szerint, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldjad ember e nagy Jódat,

             Kenyérszínben Megváltódat,

             Itt jelen van szent testével édes Jézus,

             Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.

2.           Itt az Isten gazdagsága,

             Bűnös lelkek nagy váltsága,

             Minden jónak nagy bôsége édes Jézus,

             Gyarló szívek erôssége áldott Jézus

3.           Itt az égnek megnyitója,

             Kegyelemnek meghozója,

             Egész világ drága díja édes Jézus,

             Az Istennek örök Fia áldott Jézus.

4.           Itt lelkünknek orvoslója,

             Bús szívünknek vidítója,

             Elrejtezett kenyérszínben édes Jézus,

             Az oltári nagy Szentségben áldott Jézus.

5.           Ember, higgy az Úr szavának,

             Csalhatatlan mondásának,

             Teste étel, azt tanítja édes Jézus,

             Vére ital, bizonyítja áldott Jézus.

6.           Nem emléke szent testének,

             Nem csak jele szent vérének,

             Igaz teste ez, úgy mondá édes Jézus,

             És vérének nyilván vallá áldott Jézus.

7.           Itt van tehát istensége,

             S evvel együtt embersége,

             Kérésünket meghallgatja édes Jézus,

             És bűnünket megbocsájtja áldott Jézus.

8.           Kérjük, adja ránk áldását,

             Irgalmának kútforrását,

             Legyen velünk a végórán édes Jézus,

             S üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ezzel teljesen egyezô dallam: Szegedi 1674. 24. o. Variánsok: Náray 1695. 57. és 61. o. Rokonság: Bartók, csíki népdal, 192. sz.