HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/11:     Ó, fényességes szép hajnal[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent, Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 7. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 7. o., javítva (Tárkányi nyomán)

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó fényességes szép hajnal,

             Kit így köszöntött az angyal:

             Üdvözlégy, teljes malaszttal!

2.           Dicsôséges Szűz Mária,

             Atyaistennek szép lánya

             És Szentléleknek mátkája.

3.           Tehozzád küldetett mennybôl

             Szent Gábor angyal követül,

             Istennek rendelésébôl.

4.           Szentséges Szűz, fiad leszen,

             Ki Isten s ember lesz egyben,

             És megmaradsz szüzességben.

5.           Fiad az ég dicsôsége,

             A bűnösök reménysége

             S a megtérôk üdvössége.

6.           Ó boldogságos Szűzanya,

             Kérünk nagy méltóságodra,

             Végy minket pártfogásodba!

7.           Dicsôség Szentháromságnak,

             Dícséret Szűz Máriának,

             Üdvözítônk szent Anyjának!

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ugyanígy Szegedi 1674. 2. o. Variánsok: Cantionale XVII. 14. o., Náray 1695. 11. o. és Bozóki 1797. 125. o. Ez az ének az ôse magyar és tót falvaink éjjeli ôrei közismert ,,bakter-dal''-ának (,,Tízet ütött már az óra...''), melyet még e század elején is gyakran hallhattunk a vidéken. Eredete kétségtelenül az ,,Ecce veniet Propheta'' kezdetű adventi gregorián antifónáig nyúlik vissza.