HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/110:    Áldunk téged, ó angyali kenyér[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 35. o. dallamának a mai gyakorlattal való egybevetésébôl

 

Szöveg:

Használat:

 

Több templomban az 1. versszak ,,Te mindennél szentebb vagy!'' része után elhallgatnak és csak áldásadás után folytatják az éneket.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Áldunk téged, ó angyali kenyér,

             Váltságunkért adatott drága bér.

             Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

             Te mindennél szentebb vagy!

             Légy áldott e szentségben,

             Rejtve kenyér színében.

2.           Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,

             Áldj meg minket s hallgass meg kegyesen.

             Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

             Te mindennél szentebb vagy!

             Légy áldott e szentségben,

             Rejtve kenyér színében.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb (valószínűleg német eredetű) formája: Kovács1842. I. 5. o.