HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/111:    Csodákkal tündöklô[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 91. o. és Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 14. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Csodákkal tündöklô

             Isteni nagy erô,

             Hatalmad elnyomja értelmemet.

             De hitem szent fénye,

             Szerelmed törvénye,

             Megvilágosítja én elmémet.

             Oltáriszentségre,

             Mennyei kenyérre

             Függesztem én szemeimet,

             Ôvele táplálom én lelkemet.

2.           A tengert megnyitod,

             Két részre oszlatod

             Egy kisded vesszôcske csapására.

             Égen is a napot

             Útján megállítod

             Józsue szolgádnak egy szavára.

             Pusztában népednek

             Mannát adsz ételnek,

             Teste, lelke nagy javára,

             Kinyújtva kezedet nagy csodákra.

3.           Itt nagyobb csodával,

             Mennyei mannával,

             Testeddel tartod jól árva lelkünk.

             Józsue napjának

             Parancsolj útjának,

             Mózesnek vesszejét adjad nekünk.

             Hogy utat lelhessünk

             És bátran küzdhessünk,

             A Szent Földre légy vezérünk,

             Hogy hozzád juthassunk, szent Istenünk.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az utolsóelôtti üt.-et, ugyanígy, mint itt, a Gimes1844. 66. o.-án és Kapossy 1887. I. 185. o.-án is hasonló módon találjuk lejegyezve.