HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/112:    Ez nagy Szentség valóban[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 90. o

 

Szöveg:

Szentmihályi Mihály: Énekeskönyv-ébôl (1797.) némi javítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ez nagy szentség valóban,

             Ezt imádjuk legjobban,

             Melyet Jézus nekünk hagyott

             Testamentomban.

2.           Jelen van itt test és vér,

             Minden kinccsel ez felér,

             Ha elhagyjuk vétkeinket,

             Minden jót ígér.

3.           Állj mellettünk, nagy Isten,

             Titkos kenyér színében,

             Légy irgalmas és meghallgass

             Minden ínségben.

4.           Háborútól oltalmazz,

             Híveidnek irgalmazz,

             Betegséget, éhínséget

             Tôlünk távoztass.

5.           Tebenned van reményünk,

             Életünk és épségünk.

             Egyedül csak Téged kérünk,

             Légy segítségünk.

6.           Add, hogy készen lehessünk,

             Boldog halált érhessünk,

             E világból ha kiszólítsz,

             Véled lehessünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 5. üt. elsô két hangját (eredetileg ,,d''-,,fis'') a mai gyakorlat szerint módosítottuk. Variánsok: Kovács 1842. II. 108. o., Gimes 1844. 23. és 40. o. L. még Bäumker IV. 537. o.