HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/113:    Édes Jézus, neked élek   (Áldoztatáskor)

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/132

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

Folytatásként a SZVU/80 vagy SZVU/132 sz. éneket is vehetjük, de más, az Oltáriszentségrôl szóló éneket is énekelhetünk.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Édes Jézus, neked élek.

             Édes Jézus, neked halok,

             Életemben, halálomban,

             Édes Jézus, tied vagyok.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©