HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/114:    Égbôl szállott szent kenyér

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Zsasskovszky Endrétôl

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, csekély simítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Égbôl szállott szent kenyér,

             Értünk ontott drága vér:

             Hittel áldunk és imádunk,

             Bár az elme föl nem ér.

2.           Véghetetlen Istenség,

             Szeretô nagy kegyesség!

             Az oltáron velünk áldjon

             Tégedet a föld s az ég.

3.           Ó mennyei seregek!

             Velünk egyesüljetek:

             Tiszta lelkek, az Istennek

             Irgalmáról zengjetek.

4.           Nap, hold s fényes csillagok

             Imádságra gyúljatok:

             Hitünk fénye ôt dícsérje,

             Kit ragyogva áldotok.

5.           Legyen egy szív, egy lélek

             Azokban, kik dícsérnek.

             Ó nagy Isten! e szentségben

             Nyerjék meg, mit remélnek.

6.           Reménységünk csak te vagy,

             Jézus, kérünk, el ne hagyj:

             Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,

             Országodba befogadj.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©