HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/115:    Hadd lankadjak[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.) 12. és 17. o

 

Szöveg:

Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.) 12. és 17. o, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hadd lankadjak és olvadjak

             Éretted, én szerelmem!

             Leborulván imádjalak,

             Testige, én Istenem!

             Itt vagy kenyérszínben,

             Igaz Isten s vérben,

             És mennyei jegyesem!

2.           Nincs oly elme, hogy értelme

             E titkot felfoghassa,

             Elrejtve sincs más ily nagy kincs,

             Hogy ember ne láthassa.

             De én mégis látlak,

             Hitemmel imádlak,

             Istenemnek megvallak.

3.           Bűnös lélek, már nem félek,

             Értem vagyon ily nagy bér;

             Szent karokért s angyalokért

             Nem lett Isten test és vér.

             Lelkem belôle él,

             Különb mindezeknél,

             Kegyelmet csak innen kér.

4.           Szánom, bánom és fájlalom

             Azért én vétkeimet,

             Tisztán gyóntam és megmondtam

             Ôszintén bűneimet,

             Bár nem vagyok  méltó,

             De elég egy kis szó:

             Hajlékomba jöjj, nagy Jó!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 



[1] Rokon dallamok: Bozóki, Jól meghalásra serkentô magyar egyh. énekeskönyv 1806. 12 o., Gimes 1844. 338. o.; Zsasskovszky 1855. 310. o. (Ó Megváltó kegyes Jézus). E dallamok nyomán egyszerűsítettük le -- fôleg ritmusban -- Amade énekét.