HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/116:    Imádlak, nagy Istenség[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 45. o.

 

Szöveg:

B. Amade László éneke, Bozóki elterjedtebb szövege alapján erôsen átdolgozva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Imádlak, nagy Istenség,

             Test s vér, titkos mély Szentség,

             Leborulva.

             Itt van Isten s emberség,

             Véghetetlen nagy Fölség

             Föláldozva.

2.           Üdvözlégy, te szent manna!

             Ennél többet ki adna?

             Nincs mód benne.

             Ez az égi nagy Jóság,

             A teljes Szentháromság

             Nagy kegyelme.

3.           Szent testével így táplál,

             Hogy ne ártson a halál!

             Mily kegyesség!

             Szent vérével harmatoz,

             Így szelídít magához

             Ez Istenség.

4.           Szállj le hozzám, szent kenyér,

             Jöjj, ártatlan drága Vér,

             Szánd lelkemet!

             Bár hajlékom nem méltó,

             Elég Tôled csak egy szó,

             Vedd szívemet.

5.           Soha többé nem vétek,

             Jézusom, már megtérek,

             Légy kegyelmes!

             Ne tekintsed rútságát,

             Vétkeimnek vakságát,

             Ó meg ne vess!

6.           Neked élek és halok,

             Végig véled maradok,

             Ó Jézusom!

             Verem buzgón mellemet,

             Szánom-bánom vétkemet

             Én Krisztusom.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: Kovács 1842. I. 100. o. és Gimes 1844. 44. oldal.