HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/118:    Krisztus teste és szent vére

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 84. o.

 

Szöveg:

Simon Jukundiántól, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Krisztus teste és szent vére,

             Angyaloknak étele,

             Elevenen van itt jelen

             A kenyér és bor színben.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

2.           Bár e csodát, hitünk titkát,

             Elménk fel nem foghatja;

             De biztosít az igaz hit,

             Melyre Jézus taníta.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

3.           A keresztfán haldokolván

             Rejlett csak az Istenség;

             Itt elrejtve és elfedve

             Istenség és emberség.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

4.           Orvosságát, tisztulását

             Lelkünk itt feltalálja;

             E nagy Szentség az üdvösség

             Bôséges kútforrása.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

5.           Szelíd Bárány! a keresztfán

             Áldozatunk te lettél;

             És ezáltal szent Atyáddal

             Nekünk békét szereztél.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

6.           Jézus vére, lelkünk bére,

             Az oltáron már nem hull;

             A keresztfa áldozatja

             Itten mégis megújul.

             Boruljunk le és rettegve

             Imádjuk e Fölséget,

             Az Oltáriszentséget.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©