HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/12:     Mennyországi fényes hajnal[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent, Mária

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 15. o.;

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 15. o. , némi javítással

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Mennyországi fényes hajnal,

             Mely ránk virrad szép nappal,

             Üdvözlégy, ó Jézus Anyja,

             Árva népünk Asszonya!

2.           A te drága szüzességed

             Méltóságra vitt téged.

             Isten édes anyja voltál,

             Mégis szűzen virultál.

3.           Engedelmes értünk voltál,

             Angyalszóra hajlottál,

             Szolgálója Úristennek,

             Szószólója népeknek.

4.           Szólj, ó szent Szűz, most is értünk,

             Mert Istennek vétettünk.

             Benned Isten emberré lett,

             S rabságunkból megmentett.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 



[1] Variáns: Bäumker III. 215. o.