HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/120:    Menyegzôs köntösbe

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/131

 

Szöveg:

Szemenyei-Kapossy: Róm. Kath. Egyh. Énekek (1887.) I. 207. o., kissé simítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Menyegzôs köntösbe öltözködjetek,

             Szívben megtörôdve ide jöjjetek;

             Jézus étkül adja nékünk itt magát,

             Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát.

2.           Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,

             Rakd szent oltárára buzgó vágyadat.

             Szent angyalok itten a vendéghívók,

             Általok az Isten téged is hívott.

3.           Ha tán valósággal most nem veheted,

             Égô kívánsággal, vágyaddal vegyed.

             Lelked vôlegénye kebled mélyibe,

             Szíved örömére, kész lesz térni be.

4.           Ó mennyei Szentség, ó nagy hatalom,

             Elrejtett Istenség, csodairgalom!

             Ó angyali asztal kenyere s bora,

             Szívünk, szánk magasztal, drága lakoma!

5.           Jézus, lelkünk vágya, szívünk öröme,

             Elménk boldogsága, ég s föld gyönyöre!

             Tárt karokkal várunk, miként Zakeus:

             Térj be, térj minálunk, tôlünk ó ne fuss!

6.           Hisz öröm miköztünk lakni teneked,

             Mi is hozzád jöttünk: áldd meg népedet.

             Íme, most elôtted arcra borulunk,

             Tápláld a hívôket, jóságos Urunk!

7.           Jöjj el, jöjj el, jöjj már, égi vôlegény!

             Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén.

             Életünk, reményünk, Jézus mindenünk,

             Esdekelve kérünk: egyesülj velünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©