HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/121:    Mindeneknek szemei

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Illyés: Sóltári Enekek (1693.) 44. o. és Náray: Lyra Coelestis (1695.) 79. és 154. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Sík Sándortól (Náray alapján)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak,

             Mert az inség idején Te kezedbôl híznak.

2.           Kezeidet kinyitod, benne minden jóság,

             És áldással töltöd el föld minden lakóját.

3.           Levegôég madara és az erdô vadja,

             Amely nem szánt, nem is vet, étkét tôled kapja.

4.           Liliomok a mezôn nem szônek és fonnak,

             Mégis szebb a köntösük, semmint Salamonnak.

5.           Hát még kiket tenmagad képére formáltál,

             Minket, Uram, jóságod hogyan ruház, táplál!

6.           Amit nekünk juttattál, nemcsak testi étel:

             Táplálsz minket magaddal: szent testtel és vérrel.

7.           Azért, akik annyi sok kegyességét látjuk,

             Méltó, hogy a nagy Istent dícsérjük és áldjuk.

8.           Szent, szent, szent vagy, kegyes Úr, és vég nélkül áldott,

             Akitôl ily áldás az emberre szállott.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©