HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/124:    Most nyomorult szolgád[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 50. o

 

Szöveg:

Szentmihályi Mihály Énekeskönyvébôl (1798.) javítva Tárkányi nyomán

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Most nyomorult szolgád

             Folyamodom hozzád,

             Magamat ajánlván kegyelmedbe.

             Aki nem lát s hiszen,

             Mondád: boldog lészen,

             Mennyben és a földön él kedvedben.

             Hiszem jelenléted,

             Imádom fölséged.

             Amit meg nem foghat tapintásom,

             Abban igéd nékem bizonyságom.

2.           Hódolva és híven

             Bűnbánatos szívem,

             Teneked, ó Jézus, feláldozom;

             Értünk ember lettél,

             Asztalt készítettél.

             Kegyes jóvoltodat magasztalom.

             Ó angyali szépség,

             Ó titkos nagy szentség,

             Melynek vételére az méltatlan,

             Kinek szíve bűnös s bűnbánatlan.

3.           Jézus, édes étkem,

             Nagy gyönyörűségem,

             Aki hozzám szálltál szerelmedbôl,

             Ne tekintsd én bűnöm,

             Add, hogy sebem szűnjön,

             Töröld el én vétkem kegyelmedbôl.

             Most fogadást tészek,

             Már hozzád hív lészek,

             Légy kegyelmes hozzám, ó Jézusom!

             Mennynek s földnek Ura, légy orvosom.

4.           Váltságunknak ára,

             Ki a keresztfára,

             Szelíd Bárány, értünk emeltettél.

             Ki Atyádnál értünk

             Védelmezô vértünk

             Szent halálod s véred által lettél.

             Az ítélet napján

             Legyünk Atyád jobbján

             És a mennyországban szemlélhessünk,

             Mindörökké Téged dícsérhessünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Eredeti 3/4-es formájában sokat szenved a szöveg.