HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/125:    Ne törd magad[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)111. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)111. o, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Ne törd magad, ó én lelkem,

             E nagy titkos Szentségnél,

             Ne fáradozz, ó én elmém,

             Az angyalok étkénél;

             Hidd el, itt az Úristen,

             Hatalommal, felséggel,

             Emberséggel egységben,

             Testével és vérével.

2.           Királyok gyönyörűsége,

             Aki közénk költözött,

             Értünk testet öltött Ige

             E Szentségbe öltözött.

             Az angyalok kenyere,

             Tisztaságos asztala,

             Embernek lôn étele,

             Szeretetnek oltára.

3.           Ó hitünknek édes titka

             Te vagy szívünk Szerelme,

             Áldomásnak szent pohara,

             Te vagy lelkünk védelme.

             Ó gyönyörű vigalom,

             Szeretetnek kötele,

             Az isteni asztalon

             Te vagy lelkünk étele.

4.           Vond szívemet szent szívedre,

             Mert hozzád kívánkozom,

             Rejts el engem sebeidbe,

             Én mennyei Orvosom!

             Ajándékul szívemet

             Szívednek feláldozom,

             Halálomat s éltemet

             Egyedül csak rád bízom.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredetiben hibás 4. üt.-ét a 12., a 8. üt.-ét pedig az utolsó üt. mintájára formáltuk.