HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/127:    Ó szentséges, ó kegyelmes   (Áldoztatáskor)[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)112. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)112. o, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó szentséges, ó kegyelmes,

             Édességes Jézusom!

             Dícsértessél, tiszteltessél,

             Én megváltó Krisztusom!

             Szállj be szívem hajlékába,

             Jöjj be lelkem pitvarába,

             Ott nyugodjál, ott lakozzál,

             Soha el se távozzál.

2.           Téged áldlak, magasztallak

             Mély alázatossággal,

             Megölellek, megcsókollak,

             Úgy imádlak nagy lánggal.

             Légy irgalmas, légy kegyelmes,

             Kérlek, tôled el ne kergess!

             Én szívemhez szorítalak,

             Mint angyalok kívánlak.

3.           Angyaloknak tápláléka,

             Jöjj el e szent Ostyában!

             Jöjj, kegyelem áradása

             Egy kicsinyke pohárban!

             Táplálj az Úr szent testével,

             Itass omló dús vérével,

             Engedj mindig nála lennem,

             Ô maradjon énbennem!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul: a Gimes 1844. 48. o.-án.