HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/128:    Porba hullok ím elôtted[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 95. o

 

Szöveg:

Rozman Józseftôl

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Porba hullok ím elôtted,

             Drágalátos nagy szentség!

             Úr Krisztusnak teste s vére,

             Elrejtôzött Istenség!

             Könnyben úszik mindkét szemem,

             Mint a tenger, üdvöm nagy;

             Mert hitem és szívem mondja:

             Isten Fia, jelen vagy!

2.           Istenember, Üdvözítôm,

             Nézlek én, a föld pora:

             Kenyerem vagy ínségemben,

             S vigasságom szent bora!

             Nem kérek én hiú jókat,

             Miket áhít vak elme!

             Egy a vágyam, kívánságom:

             Szent szívednek kegyelme!

3.           Isten-ember, tekints reám

             Bujdosásom útjain!

             Ne engedd, hogy meggyötörjön

             Kétség, bűn és durva kín!

             Szívem feléd dobog mindig,

             Nem lesz soha hűtelen!

             Mint anyjához kicsi gyermek,

             Fölsír hozzád szüntelen.

4.           S ha majd eljön végsô órám,

             Embersorsom, halálom:

             Ne engedd, hogy ama bús nap

             Készületlen találjon!

             Isten-ember, édes Jézus,

             Ah, te akkor légy velem!

             Te szent Tested legyen végsô

             Útravaló kenyerem!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2. üt. utolsó hangja eredetileg ,,e''. Sajtóhibának vettük és ,,cis''-re javítottuk. L. még Gimes 1844. 68. oldal.