HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/129:    Szent vagy, Uram[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 36. o

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után, némi javítással

Használat:

 

Egészen könnyű orgonakíséretét a SZVU/105 utolsó 8 üteme tartalmazza.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent vagy, Uram szent vagy,

             Minden fölött szent vagy,

             Jézus kenyér színében,

             Az Oltáriszentségben.

2.           Térdet, fejet hajtok,

             Néked áldást mondok,

             Hiszem, itt vagy valóban,

             E nagy Szakramentomban.

3.           Tebenned remélek,

             Szívembôl szeretlek.

             Készebb vagyok meghalni,

             Mint téged megbántani.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 



[1] A 6. és 7. üt.-et újabb kiadású énekeskönyveink nyomán egyszerűsítve hozzuk. Régibb források: Bozóki 1797. 183. o. (itt 93. o.) dallamának (Szt. Háromságnak...) második fele. L. még Bäumker IV. 742. o.