HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/130:    Szerelmes, édes Jézusom[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 98. o. és Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 37. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Bozókiból, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet,

             Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.

             Szívem szívednek ajánlom,

             Lelkemet néked kínálom,

             Légy ôrzô paizsom,

             Légy ôrzô paizsom.

2.           Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,

             Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég,

             E kicsiny Ostya színében,

             Bornak és víznek ízében

             Rejté el nagyságát,

             Rejté el nagyságát.

3.           Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel,

             Ó ember, véres helyeit öntözzed könnyeddel,

             Mert ezeket te okoztad,

             Szent tagjait te kínoztad

             Annyi sok bűnöddel,

             Annyi sok bűnöddel.

4.           Sebeid sírva szemlélem, ó édes Jézusom,

             Jóságod látom s hirdetem, szerelmes Krisztusom!

             Aki ez Ostya színébe,

             Bornak és víznek ízébe

             Rejtôztél érettem,

             Rejtôztél érettem.

5.           Engedd, hogy lelkem élhessen belôled, Krisztusom!

             Érezzem édességedet, ó drága Jézusom!

             Szívednek szívem ajánlom,

             Lelkemet néked kínálom,

             Légy ôrzô paizsom,

             Légy ôrzô paizsom.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Bozóki ,,Régi Ének''-nek jelzi. -- Variánsok: Kovács1842. II. 112. o., továbbá Gimes 1844. 9., 39. és 137. o.