HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/131:    Templom csendes mélyén   (Szentségimádásra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Dallam: Szemenyei-Kapossy: Róm Kath. Egyh. Énekek (1887.) I. 177. és 207. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Templom csendes mélyén, oltárrejteken

             Hófehéren Jézus titkon ott pihen.

             Körülötte éj van, egyedül virraszt,

             Mint az égi harmat, hull a szent malaszt.

2.           Fénye által járja a hideg falat,

             Szürke utca mentén titkosan halad.

             Pillantása áthat minden zárakon,

             Fennvirrasztva jár az alvó falvakon.

3.           Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,

             Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt.

             Tekintete balzsam, ha a szív sebes,

             A magános éjben szíveket keres.

4.           Látja, aki árva, aki elhagyott,

             Börtönében látja a szegény rabot,

             S ha a fáradt ember kínban elmerül,

             Azt susogja néki: ,,Nem vagy egyedül!''

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Dallama Kapossy szerint: ,,A nép ajkáról''. -- Variáns: Krisztusnak szt. vérén (SZVU/175).