HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/132:    Üdvözlégy, édes Jézusunk[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 69. o

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 69. o (Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után) , javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, édes Jézusunk!

             Erôs hittel itt megvallunk,

             E szentségben mi imádunk,

             Istenünknek magasztalunk.

2.           Te vagy világ Megváltója,

             Mennyországnak megnyitója,

             Éhes lelkünk táplálója,

             Bús szívünknek orvoslója.

3.           Elménk ezen csodálkozik,

             Értelmünk is álmélkodik,

             Hogy tested itt elrejtezik,

             Kenyérszínbe öltözködik.

4.           Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,

             Szentírásban olvashatjuk,

             Azért kétség nélkül valljuk,

             Ámbár szemmel nem láthatjuk.

5.           Azért hozzád folyamodunk,

             Tiszta szívbôl fohászkodunk:

             Áldj meg minket, ó Jézusunk!

             E szentségben kik imádunk.

6.           Dögvész, halál el ne érjen,

             Éhség, ínség meg ne férjen,

             vérontásnak vége légyen,

             Ellenségünk megbékéljen.

7.           Földjeinknek adj bôséget,

             Gabonánknak kövérséget,

             Adj ezekhez egészséget,

             Hogy áldhasson érte néped.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb alakja az Egerszeg 1804. 177. o.-án. Variáns: Kovács 1842. III. 18. o.