HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/133:    Üdvözlégy, Felség

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/182

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 411. o., javítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Üdvözlégy Felség,

             Oltáriszentség,

             Drága vendégség!

             Ó drága szép kincs,

             Bűntôl megtisztíts,

             Jóra felindíts!

2.           Angyali étel,

             Kiben nincs métely,

             Ó szép Jézusunk!

             Növeld erônket,

             Hogy viselhessük

             Érted terhünket!

3.           Mannánál szentebb,

             Aranynál kincsebb,

             Édes Jézusunk!

             Ôrizz meg minket,

             Bôvítsd hitünket,

             Hallgass bennünket!

4.           Kik benned hisznek,

             Jutalmat vesznek,

             Drága Jézusunk!

             Tarts meg a hitben,

             Szent reménységben

             És szerelmedben!

5.           Légyen ez néked

             Kedves dícséret,

             Áldott Jézusunk!

             Áldás az égnek,

             Három személynek,

             Egy Istenségnek!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©