HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/134:    Üdvözlégy, Krisztusnak[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 162. o

 

Szöveg:

Szentmihályi Énekeskönyvébôl (1798.) Tárkányi javításaival

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,

             Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

2.           Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,

             Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

3.           Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!

             Emberi nemzetnek boldogsága.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

4.           Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfôje,

             Megtérô bűnösnek tiszta fürdôje.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

5.           Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!

             Éhezô lelkünknek édes mannája.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

6.           Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!

             Mennyei karoknak gyönyörűsége.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség!

7.           Dícséret, dicsôség Jézus testének,

             Örökös imádás drága vérének.

             Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!

             Angyali drága vendégség.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse Náray 1695. 116. o. (Szt. Péter Apostol...,SZVU/212) Variánsok: Egerszeg 1804. 179. o., Kovács 1842. II. 91. o.; Zsasskovszky 1855. 70. o.; Szepesi:Áhítat Gyakorlatai (1857.) 48. o. Világi népdalokkal való rokonságát illetôen l.: A Magvarság Néprajza (Egyet. Nyomda) IV. köt. 48. o.-án Kodály Z. megállapításait.