HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/135:    Üdvözlégy, ó drágalátos[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Egerszegi kézirat (1804.) 179. lap

 

Szöveg:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 107. o. némi javítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,

             Hol jelen van istenség és emberség.

             Kérünk, ne hagyd híveidet,

             Bűnre hajló népeidet,

             Hanem adjad kegyelmedet, nagy Fölség!

2.           Kegyes voltál mennybôl alászállani,

             Szent véredet egy cseppig kiontani.

             Ó ne essék hát hiába

             Szenvedésed drága ára,

             Hanem a mi szegény lelkünk javára.

3.           Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben,

             Imádunk és áldunk e nagy Szentségben,

             Mint megváltó Istenünket,

             Ki táplálja mi lelkünket.

             Maradj velünk és üdvözíts bennünket.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 1., 5. és 13. üt. 3. hangjához tapasztott ,,g''-t újabb énekeskönyvek (Zsasskovszky 1855. 73. o., stb.) nyomán elhagytuk.