HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/136:    Üdvözlégy Oltáriszentség[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 94. o. dallama és a mai gyakorlat egybevetésébôl

 

Szöveg:

Bozóki-ból, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy Oltáriszentség!

             Csodálatos szent istenség!

             Téged szívbôl mind imádunk,

             Oltárodnak trónján áldunk.

             Üdvözlégy szent Szakramentom!

             Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

2.           Ha szenteknek nagy szívével,

             Angyaloknak lángnyelvével

             Köszönthetne minden lélek,

             Méltón úgy sem dícsérnének.

             Üdvözlégy szent Szakramentom!

             Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

3.           Öntsd szívembe olajodat,

             Égesd benne világodat;

             Nagy Szentség! ó térj be hozzám,

             Mert szívem csak Téged kíván.

             Üdvözlégy szent Szakramentom!

             Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

4.           Életünknek végóráján,

             Hogy ne ejtsen meg a Sátán,

             Te légy erôs én gyámolóm,

             Mert csak nálad az oltalom.

             Üdvözlégy szent Szakramentom!

             Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul a Gimes 1844. 52. o.-án is.