HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/137:    Üdvözlégy, szent test[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 95. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 95. o, rövidítve és javítva, részben Szemenyei-Kapossy: Róm Kath. Egyh. Énekek (1887.) I. 160. énekének verse nyomán

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, szent test, ki szűztôl születtél,

             És a kereszten kínhalált szenvedtél,

             Minket Atyáddal ki megbékítettél,

             Tégedet áldunk.

2.           Üdvözlégy Jézus Krisztus igaz vére,

             Ki bűneinknek vagy eltörlô bére,

             És mi lelkünknek bôséges értéke,

             Tégedet áldunk.

3.           Itt az oltáron világ Megváltója,

             Itt az oltáron lelkünk orvoslója,

             Itt erôs Isten, a bűn megrontója,

             Úr Krisztus Jézus.

4.           Itt az oltáron a mi nagy váltságunk,

             Itt az oltáron mi vigasztalásunk,

             Itt a mi pajzsunk, védelmezô várunk,

             Úr Krisztus Jézus.

5.           Itt az oltáron út, igazság, élet,

             Ki nélkül ember igazán nem élhet,

             Sem igaz békét földön nem ismérhet,

             Úr Krisztus Jézus.

6.           Adja minékünk az ô szent országát,

             Láthassuk nyilván örök boldogságát,

             Angyali karral nézhessük orcáját,

             S mennyei Atyját.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi ,,Régi Ének''-nek jelzi. De ott a 3., 7. és 11. üt. harmadik negyede a kor szokása szerint félkóta.