HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/138:    Üdvözlégy, szép rózsa[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 104. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 104. o, némi simítással és az utolsó versszak elhagyásával

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Üdvözlégy, szép rózsa,

             Lelkünknek orvosa,

             Világnak szép napja,

             Melkizedek papja,

             Kinek egy áldozatja

             Az eget megnyitja.

             Ó világ Megváltója,

             Kegyelem adója,

             Kígyó megrontója.

2.           Tekints le menny-égbôl,

             Ó lelki Jegyesünk!

             Kiáltunk mélységbôl,

             Mert gyötör sok vétkünk.

             Mutasd meg dicsôséged,

             Hogy áldjuk nevedet.

             Szálljon ránk kegyességed,

             Hallgasd meg te néped,

             Könyörgünk tenéked.

3.           Istennek szent Fia,

             Rossz lelkünk nagy díja,

             Elestek gyámola,

             Kegyelem hajnala!

             Ellenség erôs íjja

             Lelkünket, jaj, víjja.

             Jöjj és ne hagyj magunkra!

             Istennek szent Fia,

             Ég és föld királya.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredetinek 3 utolsó üt.-ében több sajtóhiba van, amit a dallam elejének mintájára könnyű volt kijavítani. A dallam ôsi formáját Kisdi 1651. 122. o.-án találjuk. Bozóki variánsa elôfordul a Gimes 1844. 69. o.-án. L. még Bäumker I. 453. o.