HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/140:    Üdvözlégy, üdvösséges Ostya[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bogisich: Ôseink Buzgósága (1888.) 266. o

 

Szöveg:

a Nádor-kódex (1508.) alapján, Bogisich és a latin eredeti (Ave salutis hostia) szemmeltartásával

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,

             Isten tiszta Anyjának Fia,

             Mostan kenyérszínben látlak,

             Igaz Isten megvallak.

2.           Mert te vagy igaz Üdvözítô,

             Mind e világ bűneit törlô.

             Igaz Istennek egy Fia,

             Ki keresztfán meghala.

3.           Mikor a pap az igét mondja,

             Átváltozik kenyér mivolta.

             S Annak lészen teste, vére,

             Ki érettünk szenvede.

4.           Nagy Isten, téged dícsér lelkem,

             Dicsôséget zengedez szívem.

             Lelkem a Szentháromságnak,

             Felajánlom Uramnak.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] E dallam eddigi tudomásunk szerint az elsô, kottára tett magyar szövegű ének (Nádor-kódex, 1508.). Az eredeti lejegyzés azonban annyira kusza, hogy melódiánkat jórészben elsô megfejtôje: Bogisich szerzeményének kell tekintenünk.