HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/141:    Velünk lakó tiszta Ostya[1]

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 111. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 111. o, némi javítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Velünk lakó tiszta Ostya,

             Isteni nagy igazság!

             Minden csodák legnagyobbja,

             Halhatatlan orvosság!

             Választottak gabonája,

             Lelkünk édes, dús mannája,

             Kegyelemnek ajándéka,

             Istennek szent Báránya!

2.           Te vagy ama csipkebokor,

             Amely lángját mutatja,

             Melyet Mózes térden szemlélt,

             Sarúját megoldotta.

             Épségében, szépségében

             A bokor nem fogyatkozott,

             Zöld levele csodaképen

             Frissen, szépen fakadott.

3.           Csipkebokor ha megtartá

             Fogyhatatlan épségét,

             Ez az erôs égi király

             Hogy fogyatná szépségét!

             Szeretete lánggal égô

             Olthatatlan nagy tüzében,

             Él egészen, az Ostyának

             Legparányibb részében.

4.           Halljad a szót, gyarló ember,

             Kinek szemén köd tapad:

             Elméd ezen ne futtassad,

             Alázzad meg magadat.

             Mert hatalma fogyhatatlan

             És igéje az igazság.

             Élô Krisztus élô szava

             Csalhatatlan bizonyság.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2., 6. és 14. üt. utolsó hangjához az eredetiben hozzátapadt ,,c''-t elhagytuk. E dallam és a ,,Vágyva jöttem'' (SZVU/231) melódiájának rokonsága nyilvánvaló. Elôfordul még a Gimes 1844. 55. o.-án is.