HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/142:    Zálogát adtad, ó Jézus

 

Ünnepkör:

 

Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Zsasskovszky Endrétôl

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Zálogát adtad, ó Jézus,

             Örök szeretetednek

             Rendelvén e nagy Szentséget

             És adván tieidnek.

             Hogy teveled egyesüljünk

             S téged viszont szeressünk,

             Örök hála és imádás

             Légyen azért nevednek.

2.           Irgalmadban nem vizsgáltad

             A mi gyarlóságunkat

             És ellened elkövetett

             Sok hálátlanságunkat.

             Megmenteni így akartál,

             Azért értünk meghaltál,

             Eltörölvén a keresztfán

             Régi adósságunkat.

3.           S hogy halálod szent emlékét

             Mindennap megülhessük,

             Hagytad ezt a nagy Szentséget,

             Hogy magunkhoz vehessük.

             Csodálatos kincset adtál,

             És közöttünk maradtál.

             Véghetetlen jóságodért

             Add, hogy mindig szeressünk.

4.           Így magadhoz édesgettél,

             Kegyes Jézus, bennünket.

             Add, hogy tôled semmi többé

             El ne vonja szívünket.

             E Szentségben légy oltalmunk,

             Érted éljünk és haljunk.

             Üdvözítônk, áldd meg, kérünk,

             E szent feltételünket.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©