HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/143:    Elôtted, Jézusom, leborulok[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 196. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 196. o, némi javítással

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Elôtted, Jézusom, leborulok,

             Féktelen bűnös én, hozzád bújok.

             Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,

             Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.

2.           Szép piros véreddel öntözgettél,

             Amikor elestem, fölemeltél.

             Légy azért irgalmas és meghallgass,

             Mennyei erôddel ó támogass!

3.           Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,

             Földrôl az ég felé felsóhajtok,

             Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,

             Hogy helyet ne adjon a véteknek.

4.           Vádolom magamat, mert vétettem,

             Fölséges színedet megsértettem.

             Hozzád, ó Jézusom, fohászkodom,

             Hogy többé nem vétek, megfogadom.

5.           Esengô szavamat meghallgassad,

             Ó szelíd Jézusom, s ez egyet add:

             Hogy végsô órámban kiálthassam,

             Szent neved, Jézusom, kimondhassam.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredetinek hibásan két ,,b'' elôjelzése van. Helyesen van leírva a Gimes 1844. 68. o.-án. Az elsô hang után az eredetiben található átmenô ,,e''-t elhagytuk. Így hozza Bogisich és Kersch is.