HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/145:    Gyôzhetetlen én kôszálom[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bartalus: Magyar népdalok (1883.) III. 2. o

 

Szöveg:

Kuruc dal Erdélyi Pál gyűjteményébôl, kissé javítva, utolsó két versszaka elhagyva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Gyôzhetetlen én kôszálom,

             Védelmezôm és kôvárom,

             A keresztfán drága árom,

             Oltalmamat tôled várom!

2.           Sebeidnek nagy voltáért,

             Engedj kedves áldozatért,

             Drága szép piros véredért,

             Kit kiöntél e világért.

3.           Irígyimet zabolázd meg,

             Szándékukban tartóztasd meg,

             Szegény fejem koronázd meg,

             Mennyen, földön boldogíts meg!

4.           Életemet ostromolják:

             Feszítsd meg ôt! azt kiáltják,

             Mint gyilkosok, azt kívánják,

             És véremet szomjúhozzák.

5.           Reád bíztam ez ügyemet,

             Én Jézusom, én lelkemet,

             Megepedett bús szívemet,

             Szegény árva bús fejemet.

6.           Irgalmazz meg én lelkemnek,

             Ki vagy Ura mennynek-földnek;

             Könyörgök csak Felségednek,

             Én megváltó Istenemnek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] ,,A hagyomány szerint ez ének Rákóczy Ferenc – erdélyi fejedem (sic!) -- imádsága, melyet énekeltek a forradalom leverése után. Szövege s dallama másoltatott Tarcsafalván.'' (Nemzeti Múz. Mus. pr. 7268. Bartalus: Magyar népdalok III. köt.) -- Az 1., 3. és 12. üt. tizenhatod kótáit nyolcadokká egyszerűsítettük. Az elsô négy üt.-et a dallam további szerkezetének megfelelôen 3 ütemes mondattá sűrítettük.