HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/146:    Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 279. o.

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 279. o. , javítva (Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után)

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

5/4,3/4

 

1.           Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?

             Hol talállak téged, kegyes Megváltóm?

             Adj világosságot, mert fényes vagy,

             Nálad nélkül szívem igen bágyadt.

2.           Téged az én lelkem kíván keresni,

             Mert tenálad nélkül el kell kárhozni;

             Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,

             Vigasztald meg szívem, tekints énrám.

3.           Míg fel nem talállak, keresni foglak,

             Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.

             Ó jelenj meg, Krisztus! szomorúnak,

             Vígasztalást hozzál te szolgádnak.

4.           Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,

             Elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom:

             Ó siess hát hozzám, ne távozzál,

             Ó szerelmes Krisztus, jöjj, vigasztalj.

5.           Veled az én lelkem kíván lakozni,

             Kívüled nem óhajt senkit szeretni;

             Nálad nélkül éltem keserűség,

             Halálom is véled gyönyörűség.

6.           Ahová csak fordulsz, híven követlek,

             Téged, Megváltómat, szívbôl szeretlek.

             Add, hogy lelkem, Jézus, téged áldjon,

             Holtom után véled vigadozzon.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmuson simítottunk. A dallam ôse: Egerszeg 1804. 96. o. Variáns: Gimes 1844. 78. o.