HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/147:    Jöjj el, Jézus[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 195. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 195. o, javítva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jöjj el, Jézus, én szerelmem,

             Jöjj el, édes Istenem!

             Hozzád siet az én lelkem,

             Jézus, gyönyörűségem.

             Mert e világ csalárd hívság,

             Nem is tetszik énnékem,

             Te vagy egész ékességem,

             Istenem és mindenem.

2.           Ezer szívvel hogyha bírnék,

             Mind tenéked áldoznám.

             Ezerszerte fohászkodnék,

             Azt is mind felajánlnám.

             Csak egyetlen szívem vagyon,

             De azt néked ajánlom,

             Szent kezedet, szent lábadat

             Sok ezerszer csókolom.

3.           Szép Jézusom úgy szeretlek,

             Ha szívembe vehetlek.

             Téged buzgón megölellek

             S addig el sem eresztlek,

             Míg engemet kegyelmedbe

             Be nem fogadsz s kedvedbe,

             S felvitetvén mennyországba

             Koronát tész fejemre.

4.           Édes Jézus, minden utam

             Szíved szerint intézem.

             A te drága szerelmedet

             Szívem mélyén ôrizem.

             Képed mását lelkem mélyén

             Szépségedbe öltöztesd,

             S kegyelmednek harmatával

             Szívem földjét öntözgesd.

5.           Édes Jézus, szállj szívembe,

             Mikor eljô halálom,

             Midôn testem földbe mégyen,

             Lelkem hozzád fölszálljon.

             Végsô órám gyötrelmében

             Ágyam mellett lássalak,

             Hogy majd egykor fönt az égben

             Mindörökké áldjalak.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul még a Gimes 1844. 195. o.-án.