HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/148:    Néked, én Jézusom[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 189. o.

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 189. o. , kissé javítva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Néked, én Jézusom,

             Mennyei Krisztusom,

             Lelkemet, testemet feláldozom.

             Mert te vagy Megváltóm,

             Bűntôl szabadítóm,

             Érted e világtól eltávozom.

             Te hívj engem, segélj engem.

             Azért szent malasztod,

             Mutasd meg jó voltod,

             Hogy veled mennyekben éljen szívem;

             Jézusom, e lélek

             Egyedül tenéked

             Szolgálni, imádni kíván híven.

2.           Jóllehet Tégedet,

             Legdrágább kincsemet,

             Kegyelmes Istenem, bántottalak,

             Midôn sok vétkemmel,

             Fertelmes éltemmel,

             Hálátlan rossz szolga, csúfoltalak.

             Már ezután háládatlan,

             Ó kegyes nagy Jóság!

             Ó te nagy Uraság!

             Nem lészek, hogy téged megbántsalak.

             Malasztot adj nékem,

             Törüld el sok vétkem,

             Hogy téged mennyekben láthassalak.

3.           Amikor jósággal,

             Szentséges malaszttal

             Elbágyadt szívemet felgyullasztod.

             Keresztet, ínséget

             Éretted elszenved,

             Kész téged követni, hová hívod.

             Mert te, Isten, köztünk itt lenn

             Kínt, halált szenvedtél,

             Minket megmentettél,

             Mennyei Atyáddal békéltettél.

             Hát minden jó lélek

             Dícsérjen tégedet,

             Ki minket véreddel így öntöztél.

4.           E világ dícsérjen

             Akármit idelenn,

             Már én csak Krisztusom dicsôítem.

             Örvendjen e világ,

             Mely hervad, mint virág,

             De mar én Jézusom meg nem vetem.

             Hozzá megyek, bármint legyek,

             Én édes Uramhoz,

             Jézushoz, Krisztushoz.

             Mert igen gyuladoz szeretetem.

             Életem, halálom

             Ônéki ajánlom,

             Szerelmes Jézusom így szeretem.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Jelentéktelen elváltozással Gimes 1844. 70. o.