HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/149:    Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 96. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 96. o, kissé javítva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz liliomok közt?

             Ó én édesem, hol töltöd kedved az angyalok közt?

             Jöjj el hozzám sietve,

             Szívem meg van kötözve

             Szerelmedtôl, Jézusom.

2.           Ó én Jézusom, távol vagy tôlem! Mért vagy ennyire?

             Tudom, vétkeim űztek el téged ilyen messzire.

             Add nekem szent testedet,

             Öntsd reám szent véredet,

             Élj énbennem, Jézusom!

3.           Ó én Jézusom, mint szomjú szarvas hűvös forrásra,

             Én is sietek szent tested után a szent oltárra.

             Jöjj el, siess szívembe,

             Szállj csendesen lelkembe,

             Légy énbennem, Jézusom.

4.           Ó én Jézusom, sóhajtok hozzád, én vigasságom.

             Hol vagy, én szívem, életem, hol vagy, én boldogságom?

             Ó nagy szentség, jöjj hozzám,

             Áldásodat öntsd reám,

             Maradj velem, Jézusom!

5.           Ó én Jézusom, csak te vagy nékem kegyes királyom.

             Jöjj, hadd érezlek, szívembe rejtlek, drága aranyom.

             Néked adom lelkemet.

             El ne válaszd szívemet

             Szívedtôl, én Jézusom!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 14. és a két utolsó üt. az eredetiben 8 hanggal magasabbra van írva. Ízlésesebbnek és komolyabbnak találtuk ezt a mélyebb formát. Az 1., illetve 7. üt. második hangja elôtt hiányzik az eredetiben a felemelô jel, de a Gimes 1844. 62. o.-án már ezzel közli azéneket. Az eredeti 3/4-es ritmust párosra helyesbítettük.