HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/15:     Üdvözlégy, ó drága vendég   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Kovács Énekeskönyv (1842.) I. 43. o

 

Szöveg:

Kovács Énekeskönyv (1842.) I. 43. o kissé javítva és az utolsó 4 versszakkal kiegészítve (Sík S.)

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Üdvözlégy, ó drága Vendég,

             Kit most küldött a Kegyesség,

             Mindeneknek Alkotója,

             Embereknek Megváltója.

2.           Kezdetre

             Vigadozunk új fényednél,

             Leborulunk szent szívednél,

             Szénád közé könnyet öntünk,

             Kicsi Jézus, így köszöntünk.

3.           Dicsôítésre

             Földön már új napvilág van.

             ,,Dicsôség a magasságban!''

             Angyal néki ezt kiáltja,

             Néma csillag ôt imádja.

4.           Dicsôítésre

             Mi is immár angyalokkal,

             Tiszta szívű pásztorokkal

             Jászlad elôtt áldunk téged.

             Ó, adj nekünk békességet!

5.           Evangéliumra

             Szűz Mária, vigadozz már,

             Karodon ül Csillagod már,

             Áldanak a földi népek,

             És boldognak hívnak téged.

6.           Evangéliumra

             Födve Fiad arcocskája,

             De mi hittel nézünk rája.

             Add, hogy éltünk nagy óráján

             Láthassuk az ég oltárán.

7.           Hiszekegyre

             Ó, egeknek ékessége,

             Királyoknak dicsôsége!

             Most az angyalt mi felváltjuk,

             Istenünk vagy, azt kiáltjuk.

8.           Hiszekegyre

             Megismerünk jászolodban,

             És imádunk istállódban.

             Bár homályba rejteztél is,

             Gazdag Isten vagy te mégis.

9.           Felajánlásra

             Nem kell mennünk jászolodhoz,

             Térdelünk csak oltárodhoz,

             Tested-véred mindjárt itt lesz,

             Eljössz hozzánk, híveidhez.

10.          Felajánlásra

             Eljössz hozzánk, hogy imádjunk,

             Áldozatkép felajánljunk,

             Hiszen ember értünk lettél,

             Kicsi Jézus, drága testvér.

11.          Szent, szent-re

             Szent az Isten, szent az Isten!

             Énekeljünk boldog hitben,

             Kisded testben égi Szentség,

             Téged dícsér a mindenség.

12.          Szent, szent-re

             De nagy öröm így dicsérnünk,

             Jászolodban nézdegélnünk.

             Most az Isten közel hozzánk,

   Gyermekszemmel mosolyog ránk.

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsa, mint lakodalmas népdal, Nyitra mellett, a Zobor vidéken, ma is él (l. Manga János menyhei gyűjtését).