HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/150:    Uram Jézus! Légy velünk[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 281. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Uram Jézus! légy velünk,

             Mi egyetlen örömünk!

             Nálad nélkül keserűség

             Itt a földön életünk.

             Ó egyetlen örömünk,

             Uram Jézus légy velünk.

2.           Uram Jézus! tégedet

             Szívünk, lelkünk úgy eped,

             Mert kívüled nem találhat

             Sehol biztos nyughelyet.

             Boldog mással nem lehet,

             Uram Jézus, csak veled.

3.           Uram Jézus! kérve kér

             Szívünk, mely bíz és remél,

             Add meg néki a nyugalmat,

             Mely minden kinccsel felér.

             A szív, amely bíz s remél,

             Uram Jézus, kérve kér.

4.           Uram Jézus! adj erôt,

             Vigasztald a szenvedôt;

             A bűnbánó lélek nyerjen

             Kegyelmet az Úr elôtt.

             Segítsd föl a küzködôt,

             Uram Jézus, adj erôt.

5.           Uram Jézus! el ne hagyj,

             Ki lelkünknek üdve vagy,

             Legfôkép a végsô harcon

             Végig velünk megmaradj.

             Te, ki lelkünk üdve vagy,

             Uram Jézus, el ne hagyj!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam szerzôje: W. H. Veit. Lásd Veit: Choral-Buch- ban a 391. sz. második felét.