HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/151:    Zengjünk Jézus szent Nevének   (Jézus szent Nevérôl)

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/173

 

Szöveg:

Szemenyei-Kapossy:Róm. Kath. Egyh. Énekek (1887.) I. 369.

Használat:

 

Az idevonatkozó ünnepen kívül, minden pénteken is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Zengjünk Jézus szent Nevének

             Új éneket, keresztények.

             Üdvözlégy, fény tengere:

             Jézus édes, szép neve.

2.           Nincsen név több ilyen édes,

             Ily malasztos, ily fölséges;

             Bajvívónak fegyvere:

             Jézus édes, szép neve.

3.           Az ég és föld meghajolnak,

             E szent névnek úgy hódolnak;

             Lelkünk ízes fűszere:

             Jézus édes, szép neve.

4.           Meleget ez ád a napnak,

             Csillagok fényt ettôl kapnak.

             Örömünknek kútfeje:

             Jézus édes, szép neve.

5.           Szövétnekünk a sötétben,

             Árnyékunk légy a hévségben.

             Lelkünk nyugvó menhelye:

             Jézus édes, szép neve.

6.           Sátora a békességnek,

             Szívünk s lelkünk kérünk, védd meg,

             Ha a bűn tör ellene:

             Jézus édes, szép neve.

7.           Nagy név, kérünk, tôlünk elvedd

             A káromló undok nyelvet.

             Gyarló szívünk ereje:

             Jézus édes, szép neve.

8.           Zengedezze az ég és föld,

             Mely e titkos névvel bétölt.

             Lelkünk édes mindene:

             Jézus édes, szép neve.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©